Pomoc

Co to jest elektroniczna faktura (eFaktura)?

 1. eFaktura to ten sam zestaw dokumentów (faktura, korekta faktury, etc.), który wysyłany jest listownie do każdego Abonenta, ale prezentowany w formie elektronicznej na dedykowanej stronie www.ebok.multimedia.pl
 2. Dokumenty wystawione elektronicznie nie różnią się od dokumentów wysyłanych listownie
 3. eFaktura ma taką samą wartość pod względem skutków prawnych, jak faktura wysyłana w formie papierowej. Oznacza to, że dokumenty elektroniczne akceptowane są przez urzędy skarbowe.
 4. eFaktura jest dostępna w nowym, dedykowanym portalu klienckim www.ebok.multimedia.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Kto może skorzystać z eFaktury?

Z eFaktury mogą skorzystać wszyscy Abonenci spółek z grupy Multimedia Polska

Jak uzyskać dostęp do eFaktury?

Podstawą do otrzymywania eFaktury jest formalna Zgoda Abonenta na otrzymywanie faktury i innych dokumentów w formie elektronicznej

Co to jest Zgoda na eFakturę

 1. Zgoda na eFakturę to formalne potwierdzenie przez Abonenta chęci otrzymywania faktury i innych dokumentów w formie elektronicznej zamiast listownie
 2. Zgoda na eFakturę dotyczy również otrzymywania dodatkowych informacji m.in. o zmianie regulaminów i cenników

W jakim sposób mogę wyrazić Zgodę na eFakturę

 1. Zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną (eFakturę) można wyrazić na dwa sposoby:
  1. Pisemnie w Biurze Obsługi Klienta lub u Przedstawiciela Handlowego
   1. Abonent wyrażając Zgodę podaje swój adres e-mail
   2. Abonent dostaje w zamian Hasło do strony www.ebok.mutlimedia.pl w postaci karty zdrapki
   3. Login do strony www.ebok.mutlimedia.pl to numer Klienta, który można odnaleźć m.in. na fakturze; nowi Abonenci mogą odnaleźć numer Klienta na zleceniu aktywacji usług
  2. Elektronicznie na stronie www.ebok.mutlimedia.pl po uprzednim zalogowaniu się
   1. Abonent w trakcie logowania musi podać login: numer Klienta, który można odnaleźć m.in. na fakturze oraz zleceniu aktywacji usług
   2. Abonent w trakcie logowania musi również podać Hasło. Hasło można otrzymać na Infolinii pod numerem 244 244 244. Hasło zostanie wysłane SMS na podany przez Abonenta numer telefonu komórkowego
   3. zakończonym procesie logowania Abonent wyraża Zgodę, podaje adres e-mail oraz zmiania hasło wysłane SMSem

W jakim celu mam podać adres e-mail na dokumencie Zgody na eFakturę?

Na adres e-mail podany na dokumencie Zgodzie na eFakturę Operator będzie przesyłał informację o wystawieniu kolejnej eFaktury na stronie www.ebok.multimedia.pl.

Skąd będę wiedział czy została wystawiona eFaktura?

Po każdorazowym wystawieniu nowej faktury elektronicznej zostanie przesłana wiadomość o nowo wystawionym dokumencie na adres e-mail wskazany w procesie wyrażenia zgody na eFakturę

Czy po zamówieniu eFaktury będę otrzymywać faktury papierowe?

Nie. Wyrażenie zgody na eFakturę jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej

Po jakim czasie od momentu wyrażenia Zgody zostanie wystawiona pierwsza eFaktura?

Pierwsza eFaktura zostanie wystawiona w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym została wyrażona Zgoda na eFakturę, co oznacza, że jeśli wyraziłeś Zgodę w miesiącu styczniu, to pierwszą fakturą przesłaną w formie elektronicznej będzie faktura wystawiona w miesiącu lutym

Czy mogę rozliczyć faktury elektroniczne w Urzędzie Skarbowym?

 1. Tak, faktury elektroniczne posiadają taką samą wartość prawną jak faktury wystawiane w wersji papierowej
 2. Na podstawie danych zawartych w eFakturze można dokonać odliczeń podatku VAT za usługi Internetowe

Czy eFaktura jest bezpieczna?

Tak, dokumenty elektroniczne są przechowywane w bezpiecznym archiwum a ich udostępnianie odbywa się poprzez połączenie szyfrowane

Czy mogę zmienić adres e-mail, na który są przesyłane powiadomienia o wystawionych dokumentach elektronicznych?

Tak, można zmienić adres e-mail, tym celu wystarczy w serwisie eBOK wejść w Ustawienie konta i wybrać opcję Zmiana adresu e-mail

Czy po odwołaniu zgody na eFakturę lub po rezygnacji z usług świadczonych przez spółki z grupy Multimedia Polska będę miał dostęp do historycznych faktur elektronicznych?

 1. Tak, po odwołaniu zgody na eFakturę dostęp do eBOK i do faktur elektronicznych nie zostanie wyłączony
 2. Po odwołaniu zgody faktury elektroniczne będą przechowywane i udostępniane w BOK przez okres 6 lat od daty odwołania zgody

Czy mogę zrezygnować z eFaktury

 1. W przypadku, gdy eFaktura nie spełnia oczekiwań istnieje można zrezygnowania z usługi Odwołując Zgodę. Zgodę można odwołać na dwa sposoby:
  1. Pisemnie w Biurze Obsugi Klienta
  2. Elektronicznie na stronie www.ebok.multimedia.pl klikając na link Ustawienia konta a następnie w przycisk Odwołaj Zgodę.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do www.ebok.multimedia.pl?

 1. W przypadku zagubienia hasła można skorzystać z funkcji Zapomniałem hasła na stronie logowania. Hasło zostanie wysłane na e-mail podany w systemie eFaktury
 2. Istnieje również druga możliwość: kontakt z Infolinią 244 244 244. Nowe hasło zostanie wysłane SMSem