Potwierdź swoją tożsamość za pomocą poniższego formularza. Uzupełnij wszystkie poniższe pola aby otrzymać SMS z jednorazowym hasłem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora 1)mojego numeru telefonu na potrzeby korzystania z eBOK Multimedia Polska. *

Dotyczy Operatora będącego stroną mojej Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych.


Pola oznaczone * są obowiązkowe
1) Multimedia Polska S. A. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN.
Multimedia Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-341), przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010468, REGON: 357085729, NIP: 945-18-89-948, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 136 741 000 PLN.
Multimedia Polska Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie (00-667), przy ul. Koszykowej 61B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000324141, REGON: 630955955, NIP: 778-12-90-722, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 27 933 806 PLN.