Potwierdź swoją tożsamość za pomocą poniższego formularza. Uzupełnij wszystkie poniższe pola aby otrzymać SMS z jednorazowym hasłem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora 1)mojego numeru telefonu na potrzeby korzystania z eBOK Multimedia. *

Dotyczy Operatora będącego stroną mojej Umowy Abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych.


Pola oznaczone * są obowiązkowe
1) Multimedia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000861530, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 91 764 850 PLN.
Multimedia Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. T. Wendy nr 7/9, 81-341 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000010468, REGON: 357085729, NIP: 945-18-89-948, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 136 741 000 PLN.
Multimedia Polska Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 61B, 00-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000324141, REGON: 630955955, NIP: 778-12-90-722, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 27 933 806 PLN.